[SOẠN BÀI] TỰ ĐÁNH GIÁ BÀI 6

I. THẦY BÓI XEM VOI 

Câu 1: Để tìm hiểu con voi, mỗi ông thầy bói đã làm gì? (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 18)

A. Sờ toàn bộ con voi

B. Tìm hiểu hoạt động của con voi

C. Sờ vào một bộ phận của con voi

D. Góp tiền biếu và hỏi người quản voi

Lời giải chi tiết: 

Đáp án đúng:: C

Câu 2: Vì sao năm ông thầy bói nói sai về con voi? (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 18)

A. Chỉ vì con voi quá to, không thể sờ hết 

B. Chỉ sờ bằng tay, không cần suy luận 

C. Chỉ tập trung tranh cãi, không nhường nhịn nhau

D. Chỉ lấy cái bộ phận, đơn lẻ để suy ra cái tổng thể 

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng: D

Câu 3: Theo em, qua việc “xem voi” của các thầy bói, tác giả dân gian muốn nhắn nhủ điều gì? (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 18)

A. Không nên nhìn nhận sự vật, sự việc một cách phiến diện, chủ quan 

B. Để tìm hiểu đúng sự vật, sự việc, không nên tranh cãi nhau 

C. Để tìm hiểu đúng sự vật, sự việc, không nên nghe người khác

D. Cần tự tin, chỉ dựa vào ý kiến của mình để tìm hiểu sự vật, sự việc 

Lời giải chi tiết: 

Đáp án đúng: A

Câu 4: Viết một đoạn văn (khoảng 6-8 dòng) kể lại một chi tiết mà em thích nhất trong truyện ngụ ngôn Thầy bói xem voi. (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 18)

Lời giải chi tiết: 

Thầy bói xem voi là một trong những truyện ngụ ngôn hay và mang ý nghĩa sâu sắc. Tác giả đã mượn chuyện về loài vật để nêu lên bài học sâu sắc đối với con người. Chi tiết em thích nhất là chi tiết cuối truyện khi các thầy bói đều cho mình là đúng không ai chịu ai thành ra đánh nhau toác đầu chảy máu. Em thích chi tiết đó bởi chính vì sự thiếu hiểu biết và bảo thủ của các thầy dẫn đến hậu quả đáng tiếc. Chi tiết ấy mang lại tiếng cười chua chát đồng thời phê phán những con người có cái nhìn phiến diện và bảo thủ.

II. TỤC NGỮ

Câu 1: Câu tục ngữ Tháng Bảy kiến bò, chỉ lo lại lụt nghĩa là gì? (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 19)

A. Tháng Bảy có kiến bò ra nhiều là lúc gieo trồng phù hợp

B. Tháng Bảy có kiến bò ra nhiều là sắp có mưa to gây lụt lội  

C. Tháng Bảy có kiến bò ra nhiều là dự báo trời sắp có nắng to

D. Tháng Bảy có kiến bò ra nhiều báo hiệu sắp hết mưa gió, lũ lụt. 

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng: B

Câu 2: Ý nghĩa câu tục ngữ Nhất canh trì, nhị canh viên, tam canh điền là gì? (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 19)

A, Khẳng định làm ao là có hiệu quả nhất, sau đó là làm vườn và làm ruộng 

B. Khẳng định tầm quan trọng của các cách sản xuất ở nông thôn xưa 

C. Khẳng định việc sản xuất ở nông thôn xưa có ba cách chính

D. Khẳng định làm ruộng là có hiệu quả nhất, sau mới đến làm ao và vườn 

Lời giải chi tiết: 

Đáp án đúng: A

Câu 3: Biện pháp nói quá được sử dụng trong câu tục ngữ nào?  (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 19)

A. Đêm tháng Năm chưa nằm đã sáng,

Ngày tháng Mười chưa cười đã tối. 

B. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. 

C. Nhất canh trì, nhị canh viên, tam canh điền.

D. Tháng Bảy kiến bò, chỉ lo lại lụt.

Lời giải chi tiết: 

Đáp án đúng: A

Câu 4: Biện pháp tu từ nào được sử dụng trong câu tục ngữ Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo? (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 19)

A. Nhân hoá

B. Ẩn dụ 

C. So sánh

D. Điệp ngữ

Lời giải chi tiết: 

Đáp án đúng: B