[SOẠN BÀI] TỰ ĐÁNH GIÁ BÀI 8

Câu 1: Đoạn trích trên viết về vấn đề gì?(SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 51)

A. Đánh giá của người nước ngoài về tiếng Việt 

B. Tầm quan trọng của tiếng Việt 

C. Sự giàu đẹp của tiếng Việt

D. Ý nghĩa của việc học tiếng Việt 

Lời giải chi tiết: 

Đáp án đúng: C

Câu 2: Đoạn trích trên được viết theo kiểu văn bản nào?  (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 51)

A. Miêu tả

B. Nghị luận 

C. Tự sự

D. Thuyết minh 

Lời giải chi tiết: 

Đáp án đúng: B

Câu 3: Theo em, mục đích chính của người viết đoạn trích trên là gì? (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 51)

A. Ca ngợi tiếng Việt của chúng ta rất giàu và rất đẹp 

B. Khẳng định tầm quan trọng không thể phủ nhận của tiếng Việt 

C. Khuyến khích mọi người yêu quý và học tập tiếng Việt

D. Thấy được sự giàu đẹp của tiếng Việt để thêm trân quý, tự hào 

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng: D

Câu 4: Câu nào dưới đây là bằng chứng làm rõ cho ý kiến: Tiếng Việt rất đẹp về tính nhạc? (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 51)

A. Họ không hiểu tiếng ta, và đó là một ấn tượng, ấn tượng của người “nghe” và chỉ nghe thôi.

B. Từ vựng tiếng Việt qua các thời kì diễn biến của nó tăng lên mỗi ngày một nhiều.

C. Về phương diện này, tiếng Việt có những khả năng dồi dào về phần cấu tạo từ ngữ cũng như về hình thức diễn đạt.

D. Do đó, tiếng Việt có thể kể vào những thứ tiếng giàu hình tượng ngữ âm như những âm giai trong bản nhạc trầm bổng. 

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng: D

Câu 5: Câu “Nhiều người ngoại quốc sang thăm nước ta và có dịp nghe tiếng nói của quần chúng nhân dân ta, đã có thể nhận xét rằng: tiếng Việt là một thứ tiếng giàu chất nhạc." và câu “Họ không hiểu tiếng ta, và đó là một ấn tượng, ấn tượng của người “nghe” và chỉ nghe thôi." trong phần (2) đoạn trích đóng vai trò gì? (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 51)

A. Lí lẽ trong văn bản nghị luận 

B. Ý kiến khái quát của văn bản 

C. Bằng chứng trong văn bản nghị luận

D. Vừa là lí lẽ vừa là bằng chứng

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng: D

Câu 6: Câu “Giá trị của một tiếng nói cố nhiên không phải chỉ là câu chuyện chất nhạc.” đóng vai trò gì trong văn bản? (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 52)

A. Là bằng chứng trong văn bản nghị luận  

B. Vừa là bằng chứng, vừa là lí lẽ

C. Là lí lẽ trong văn bản nghị luận

D. Là ý kiến chung của cả văn bản 

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng: C

Câu 7: Tính mạch lạc trong phần (2) đoạn trích được thể hiện như thế nào? (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 52)

A. Có nhiều bằng chứng phong phú 

B. Có những lí lẽ thuyết phục 

C. Có đầy đủ lí lẽ và bằng chứng

D. Tập trung vào một chủ đề 

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng: C

Câu 8: Biện pháp liên kết chủ yếu nào được sử dụng để liên kết văn bản ở phần (2)? (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 52)

A. Biện pháp dùng trật tự từ

B. Biện pháp lặp từ vựng  

C. Biện pháp thế

D. Biện pháp nối 

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng: D

Câu 9: Phần (3) đoạn trích khẳng định điều gì? (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 52)

A. Người Việt cần giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt 

B. Cấu tạo tiếng Việt là biểu hiện về sức sống của nó

C. Vẻ đẹp của tiếng Việt là vẻ đẹp thanh điệu  

D. Sự giàu có của tiếng Việt thể hiện ở từ vựng 

Lời giải chi tiết:

 Đáp án đúng:  B

Câu 10: Đoạn thơ muốn nói về vẻ đẹp gì của tiếng Việt? Em hãy viết một đoạn văn (khoảng 7-8 dòng) nêu lên suy nghĩ của mình về vẻ đẹp ấy. (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 52)

Trong bài thơ Tiếng Việt, nhà thơ Lưu quang Vũ viết:

Tiếng tha thiết, nói thường nghe như hát

Kể mọi điều bằng ríu rít âm thanh

Như gió nước không thể nào nắm bắt

Dấu huyền trầm, dấu ngã chênh vênh.

Lời giải chi tiết: 

Đoạn thơ trên nói về sự đa dạng và phong phú của thanh điệu tiếng Việt. Tiếng Việt là một ngôn ngữ hay, giàu âm điệu nhưng cũng rất khó vì hệ thống thanh điệu với 6 dấu thanh như: thanh ngang, thanh huyền, thanh sắc, thanh hỏi, thanh ngã và thanh nặng. Những thanh điệu này giúp cho lời nói có giai điệu gợi hình, gợi thanh, gợi cảm, có ý nghĩa sâu xa và có khả năng diễn tả mọi phương diện, cung bậc cảm xúc của cuộc sống, của con người Việt Nam một cách giản dị, gần gũi. Cũng nhờ có chúng mà tiếng nói trở nên trầm bổng bản nhạc tha thiết, nói nghe như hát. Mỗi lời nói giống như lời hát thì thầm, trầm bổng vang vọng giữa đất trời đó là nhờ sự giàu có, phong phú của thanh điệu Tiếng Việt. Bản thân mỗi người chúng ta cần có trách nhiệm gìn giữ, bảo vệ và phát triển Tiếng Việt.