[SOẠN BÀI] TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHIÊN, LAO ĐỘNG VÀ CON NGƯỜI, XÃ HỘI (2)

I. CHUẨN BỊ

Câu: Đọc trước văn bản Tục ngữ về thiên nhiên, lao động và con người, xã hội tìm hiểu thêm về những câu tục ngữ có đề tài và nội dung tương tự. (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 12) 

Lời giải chi tiết: 

Một số câu tục ngữ có đề tài - nội dung tương tự là:

 • Chớp đằng tây mưa dây bão giật.
 • Vùng mây thì gió, đỏ mây thì mưa.
 • Cầu vồng mống cụt, không lụt cũng mưa.
 • Ếch kêu uôm uôm, ao chuôm đầy nước.
 • Quạ tắm thì ráo, sáo tắm thì mưa.
 • Tháng bảy kiến bò, chỉ lo lại lụt.

II. CÂU HỎI GIỮA BÀI 

Câu: Đề tài các câu tục ngữ ở đây có gì giống với các câu tục ngữ đã học ở trước. (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 12)

Lời giải chi tiết: 

Giống nhau vì đều nói về các kinh nghiệm sản xuất, tự nhiên, thời tiết, về con người và mối quan hệ giữa con người với con người.

III. CÂU HỎI CUỐI BÀI

Câu 1: Có thể chia các câu tục ngữ trong văn bản làm mấy nhóm? Đó là những nhóm nào? (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 12)

Lời giải chi tiết: 

Có thể chia các câu tục ngữ trong văn bản thành 4 nhóm như sau:

 • Chủ đề về thiên nhiên: câu 1, 3.
 • Chủ đề về lao động: câu 2, 4.
 • Chủ đề về con người: câu 5, 6.
 • Chủ đề về xã hội: câu 7, 8.

Câu 2: Nêu cách hiểu của em về các câu tục ngữ trên. (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 12)

Lời giải chi tiết:

Câu 3: Những câu tục ngữ trong văn bản có ý nghĩa gì đối với đời sống thực tiễn của con người? (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 12)

Lời giải chi tiết: 

Những câu tục ngữ trong văn bản đều đem lại những kinh nghiệm lao động sản xuất dựa vào hiện tượng tự nhiên để sinh sống. Cùng những bài học nhân sinh sâu sắc để răn dạy con người cách ăn cách sống.

Câu 4: Theo em, vì sao nói: Tục ngữ là kho tàng trí tuệ của nhân dân? (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 12)

Lời giải chi tiết: 

Nói tục ngữ là kho tàng trí tuệ của nhân dân vì nó chính là kinh nghiệm của nhiều thế hệ tổ tiên, ông cha ta đã từng trải qua.

Câu 5: Hãy nêu một câu tục ngữ mà em thấy có ích đối với cuộc sống của chính mình. (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 12) 

Lời giải chi tiết: 

Một vài câu tục ngữ em thấy có ích với cuộc sống là:

 • Cơm treo, mèo nhịn đói.
 • Gà cựa dài thì rắn, gà cựa ngắn thì mềm.
 • Lạt mềm buộc chặt.
 • Có tật giật mình.
 • Có công mài sắt, có ngày nên kim.