[SOẠN BÀI] VIẾT BẢN TƯỜNG TRÌNH

THỰC HÀNH

Bài tập: Học sinh chọn một trong hai yêu cầu sau để làm bài: (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 90)

(1) Cho sự việc sau: Em và một bạn trong lớp có xe đạp giống nhau. Một hôm tan học, em vội về nên lấy nhầm xe của bạn. Bạn ra về không thấy xe nên đã báo bác bảo vệ về việc bị mất xe. Sau khi tìm hiểu, bác bảo vệ đã biết em lấy nhầm xe của bạn và yêu cầu em viết tường trình. Em hãy viết bản tường trình gửi cho phòng bảo vệ của trường.

(2) Tự chọn một sự việc cụ thể để viết bản tường trình.

Lời giải chi tiết: 

(1):

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hà Nội, ngày 13 tháng 2 năm 2022

BẢN TƯỜNG TRÌNH

Về việc lấy nhầm xe

Kính gửi: Cô Phạm Hà Thương, giáo viên chủ nhiệm lớp 8A

Em là Nguyễn Minh Sơn, học sinh lớp 8A Trường THCS Ban Mai, xin phép được tường trình với cô một việc như sau:

Vào ngày 12/2/2022 vào lúc tan học do vội về nên em đã lấy nhầm xe của bạn Minh do xe của em và bạn quá giống nhau. Sau khi xem lại em đã mang xe lại trường và đổi lại xe với bạn Minh. 

Em xin cam đoan tất cả lời nói của em đều là sự thật. 

Người làm tường trình

Nguyễn Minh Sơn

(2):

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2022

BẢN TƯỜNG TRÌNH

Về việc mất xe 

Kính gửi: Ban giám hiệu trưởng Trường THCS Hoa Mai.

Em là Nguyễn Minh Tú, học sinh lớp 7A Trường THCS Hoa Mai, xin phép được tường trình với một việc như sau:

Sáng thứ năm ngày 22 tháng 4 năm 2022, em có gửi một chiếc xe đạp màu hồng tại nhà xe của trường. Sau giờ học, vì phải ở lại họp ban cán sự lớp nên em về muộn. Tan họp, em ra nhà xe lấy xe thì không thấy xe của em. Em nghĩ là đã có bạn nào đó vô ý lấy nhầm xe em vì vậy em làm bản tường trình này báo cáo để Nhà trường biết và giúp em tìm lại chiếc xe của mình.

Người làm tường trình

Nguyễn Minh Tú