[SOẠN BÀI] VIẾT ĐOẠN VĂN GHI LẠI CẢM XÚC VỀ MỘT BÀI THƠ BỐN CHỮ HOẶC NĂM CHỮ

HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH KIỂU VĂN BẢN

Câu hỏi: Từ đoạn văn trên, em hãy xác định các đặc điểm của đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ bốn hoặc năm chữ bằng cách trả lời các câu hỏi sau: (SGK Ngữ văn 7, tập 1 - trang 26)

- Tác giả đã dùng ngôi thứ mấy để chia sẻ cảm xúc?

- Tác giả đã thể hiện những cảm xúc như thế nào về bài thơ?

- Nội dung câu mở đoạn là gì?

- Phần thân đoạn gồm những câu nào và trình bày những nội dung gì?

- Nêu nội dung câu kết đoạn.

Lời giải chi tiết:

- Tác giả dùng ngôi kể thứ nhất để chia sẻ cảm xúc.

- Tác giả thể hiện những cảm xúc yêu mến và suy ngẫm.

- Nội dung câu mở đoạn là giới thiệu nhan đề của bài thơ, tên tác giả và nêu lên cả cảm xúc chung về bài thơ. 

-  Phần thân đoạn từ “Thủ pháp nhân hóa trong bốn khổ thơ đầu” đến “đem đến mùa xuân tươi sáng” trình bày về cảm nhận của tác giả trước những chi tiết và hình ảnh được trích ra từ bài thơ. 

- Nội dung của câu kết đoạn là tổng kết lại nội dung của bài thơ.

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH VIẾT

Câu hỏi: Chủ đề bản tin học tập Ngữ văn tháng này của trường em là: “Vẻ đẹp của những bài thơ”. Em vừa đọc được một bài thơ bốn chữ hoặc năm chữ rất hay và muốn viết đoạn văn khoảng 200 chữ để chia sẻ cảm xúc về bài thơ đó với các bạn. Hãy thực hiện dự định của mình và gửi đoạn văn đến ban biên tập bản tin. (SGK Ngữ văn 7, tập 1 - trang 26)

Lời giải chi tiết:

Cảnh khuya được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết vào năm 1947, khi quân và dân ta đang thắng lớn trên chiến trường Việt Bắc. Sông Lô và Đoan Hùng đã đi vào lịch sử bằng những nét vàng chói lọi đầu tiên của dân tộc ta trong chín năm kháng chiến chống Pháp. Bài thơ đã thể hiện cảm hứng yêu nước mãnh liệt dào dạt ánh sáng và âm thanh, đó là ánh sáng của trăng Việt Bắc, của lòng yêu nước sâu sắc. Bài thơ thể hiện lên tình yêu thiên nhiên cùng tình yêu nước sâu sắc của Bác trong một đêm trăng nơi núi rừng Việt Bắc. Một thi sĩ cùng một tâm hồn thanh cao đang sống những phút giây thần tiên giữa cảnh khuya nơi chiến khu Việt Bắc. Nếu bức tranh thiên nhiên nơi núi rừng Việt Bắc rộng lớn hữu tình thì tâm trạng người thi sĩ cũng vút cao thả hồn theo cảnh đẹp đêm trăng vì đêm nay Bác không ngủ. Trước cảnh đẹp đêm trăng ấy có suối, có hoa lá, núi ngàn và có cả tâm trạng của Bác.