[SOẠN BÀI] VIẾT ĐOẠN VĂN TÓM TẮT VĂN BẢN

I. HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH KIỂU VĂN BẢN

Câu 1: Đoạn văn có giới thiệu được nhan đề và tác giả của văn bản cần tóm tắt? (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 90)

Lời giải chi tiết: 

Đoạn văn có giới thiệu được nhan đề, tác giả của văn bản cần tóm tắt.

Câu 2: Đoạn văn có trình bày ngắn gọn, đầy đủ các thông tin: bối cảnh, nhân vật, sự kiện chính và các chi tiết quan trọng được kể trong truyện Con muốn làm một cái cây? (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 90)

Lời giải chi tiết: 

Đoạn văn đã trình bày ngắn gọn và đầy đủ tất cả các thông tin nêu trên trong truyện Con muốn làm một cái cây.

II. HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH VIẾT

Đề bài: Em hãy viết một đoạn văn (từ 150 - 200 chữ) để tóm tắt một văn bản nghị luận hoặc một truyện ngắn mà em yêu thích. (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 90)

Lời giải chi tiết: 

Tấm và Cám là hai chị em cùng cha nhưng khác mẹ. Tấm là một cô gái hiền lành, xinh đẹp và chăm chỉ vì mồ côi cha mẹ từ sớm mà phải sống cùng với dì ghẻ và Cám. Tất cả mọi công việc trong nhà đều do Tấm làm những Tấm vẫn bị mẹ con Cám ngược đãi và tìm cách hãm hại. Mỗi một lần Tấm gặp khó khăn đều được Bụt hiện lên giúp đỡ. Bụt giúp Tấm có cá bống khi trở về để không bị dì ghẻ mắng, Bụt gọi bầy chim sẻ đến giúp Tấm nhặt thóc và cho quần áo đẹp để đi dự hội. Tấm đánh rơi chiếc hài và hoàng tử đã nhặt được sau đó chàng chiếu cáo ai đi vừa chiếc hài sẽ trở thành hoàng hậu. Tấm đi vừa và trở thành hoàng hậu nhưng mẹ con Cám vẫn tìm cách hãm hại nàng. Nhân ngày giỗ cha, dì ghẻ gọi Tấm về và sai sai trèo lên cây hái cau cúng cha còn mình  thì ở dưới chặt cây. Tấm ngã xuống ao và chết, dì ghẻ nhân cơ hội đưa Cám vào cung thay cho Tấm. Nhưng sau khi chết, Tấm lần lượt hóa thân thành chim vàng anh, cây xoan đào, khung cửi và quả thị. Cuối cùng người ở hiền thì gặp lành Tấm được trở lại làm người và đoàn tụ với nhà vua, còn mẹ con Cám thì bị trừng phạt thích đáng.