[SOẠN BÀI] VIẾT VĂN BẢN KIẾN NGHỊ VỀ MỘT VẤN ĐỀ CỦA ĐỜI SỐNG

I. HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH KIỂU VĂN BẢN

Câu 1: Văn bản đã đáp ứng được những yêu cầu nào về hình thức (bố cục, cách trình bày thông tin trong từng phần,…) của một bản kiến nghị? (SGK Ngữ văn lớp 8 Tập 1 - trang 126)

Lời giải chi tiết:

- Văn bản đã đáp ứng được yêu cầu về bố cục và cả cách trình bày thông tin trong từng phần. 

  • Bố cục 3 phần (Mở đầu, nội dung, kết thúc).
  • Cách trình bày thông tin trong từng phần phù hợp, chính xác, dễ hiểu và rành mạch. 

Câu 2: Liệt kê các loại thông tin cần phải nêu rõ ở phần mở đầu của bản kiến nghị. (SGK Ngữ văn lớp 8 Tập 1 - trang 126)

Lời giải chi tiết:

Những thông tin cần nêu rõ ở phần mở đầu của bản kiến nghị đó là: Quốc hiệu, tiêu ngữ, tên văn bản kiến nghị, cụm từ tóm tắt nội dung vấn đề kiến nghị, tên các tổ chức tiếp nhận và giải quyết kiến nghị. 

Câu 3: Vấn đề của đời sống mà người viết văn bản kiến nghị là gì? Nêu một số bằng chứng cho thấy nội dung kiến nghị đã được trình bày rõ ràng. (SGK Ngữ văn lớp 8 Tập 1 - trang 126)

Lời giải chi tiết:

Vấn đề của đời sống mà người viết văn bản kiến nghị đó là: Việc tạo không gian yên tĩnh và thuận lợi cho sinh hoạt, học tập.

Một số bằng chứng cho thấy nội dung kiến nghị đã được trình bày rõ ràng đó là: 

  • Bố cục 3 phần rõ ràng. 
  • Nội dung trình bày phù hợp với từng phần của văn bản.
  • Trình bày rõ ràng logic từng nội dung. 
  • Tách phần rõ ràng và khoa học.

Câu 4: Xác định những nội dung chính được trình bày trong phần kết thúc bản kiến nghị. (SGK Ngữ văn lớp 8 Tập 1 - trang 126)

Lời giải chi tiết:

Phần kết trình bày mong muốn đơn kiến nghị được xem xét giải quyết và lời cảm ơn.

II. HƯỚNG DẪN VIẾT

Đề bài: Giả sử em được tập thể lớp giao nhiệm vụ kiến nghị với Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức một hoạt động ngoại khóa để nâng cao kĩ năng sống cho học sinh hoặc có giải pháp xây dựng môi trường học tập tốt hơn. Hãy thay mặt lớp viết bản kiến nghị đó. (SGK Ngữ văn lớp 8 Tập 1 - trang 126)

Lời giải chi tiết:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

                                                          Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2023

BẢN KIẾN NGHỊ

Về việc tổ chức một hoạt động ngoại khóa giúp nâng cao kĩ năng sống cho học sinh

Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường THCS Ban Mai

Em tên là: Nguyễn Văn A                               

Lớp: 8B

Em viết bản kiến nghị này với lý do như sau:

- Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường và tạo cơ hội cho học sinh có cơ hội học tập nâng cao kiến thức

- Nhằm hình thành, phát triển phẩm chất cùng năng lực cho học sinh.

- Nâng cao tinh thần đoàn kết và rèn luyện các kỹ năng cho học sinh. 

Tập thể lớp 8B xin kiến nghị Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức một hoạt động ngoại khóa để nâng cao kĩ năng sống cho học sinh.

Kính mong Ban Giám hiệu nhà trường xem xét về những kiến nghị trên và tạo điện thuận lợi cho việc học tập của chúng em.

Em xin trân trọng cảm ơn! 

Ký ghi rõ họ tên